logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

OLUJIC 1400X179

 

Četvrtak, 26 Rujan 2019 18:34

XVII. Sjednicu GV Raba obilježila rasprava o mogućim posljedicama prihvaćanja inicijative Šumarskog fakulteta

Napisao/la Hrvoje Hodak
Ocijeni sadržaj
(3 glasa/-ova)
XVII. Sjednicu GV Raba obilježila rasprava o mogućim posljedicama prihvaćanja inicijative Šumarskog fakulteta Foto: Ivica Hodak

Prošlotjednu 17. sjednicu Gradskog vijeće grada Raba u dobroj je mjeri obilježila diskusija oporbenih vijećnika s gradonačelnikom Nikolom Grgurićem. To vrijedi kako za aktualni sat, tako i za raspravu vezanu uz predloženi i usvojeni dnevni red radnog dijela sjednice. U oba slučaja pitanja su postavljali oporbeni vijećnici Luka Grgurić (NLO), te Nenad Debelić i Ivan Matahlija (SDP), a odgovarao im je gradonačelnik Nikola Grgurić.

 

Već kod predlaganja dnevnog reda oporbeni je vijećnik Nenad Debelić zatražio da se na ovoj sjednici iz istog povuku druga i treća točka, i to iz razloga što, prema njegovom sudu, o prijedlozima Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba kao i o prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja: 1 - Rab, Palit, Banjol (NA 11 NA 12 NA 13 NA 31 NA 34 NA 35 NA 312), vijećnici nemaju dovoljno saznanja. Njegov zahtjev nije prihvaćen te je s osam glasova za i četiri protiv izglasan predloženi dnevni red, a upravo će ove točke, pokazat će kasniji tijek sjednice biti u fokusu rasprave vođene između oporbenih vijećnika i gradonačelnika.

 

Aktualni sat započeo je pitanjem vijećnika Ivana Matahlije hoće li i Grad Rab postupiti slično Dubrovniku kada je riječ o uklanjanju postavljenih bankomata u povijesnoj jezgri grada Raba, tim više što, prema njegovim saznanjima, za jedan od spornih bankomata već postoji riješenje o uklanjanju od Konzervatorskog zavoda..

- "Stav Grada Raba, kada je u pitanju postavljanje bankomata u povijesnoj gradskoj jezgri ne razlikuje se od od stava kojeg je zauzeo Grad Dubrovnik. A sve ono što je Grad Rab, zajedno sa svojim komunalnim službama, dužan poduzeti po tom pitanju jasno je definirano novom Odlukom o komunalnom redu koju je izglasalo upravo ovo Gradsko vijeće", podsjetio je u svojem odgovoru gradonačelnik Grgurić.

 

Vijećnik Luka Grgurić upitao je gradonačelnika kada će s radom krenuti Dom za starije i u kojoj je fazi Poslovna zona Mišnjak?

Na pitanje o Domu za starije gradonačelnik je odgovorio kako je, unatoč činjenici da je zgrada starija od 1968. godine, i prvotnoj sugestiji da za otvaranje i kategorizaciju Doma neće biti potrebna uporabna dozvola, nakon izvjesnog vremena od Grada ipak zatraženo da istu ishodi.

- "Očekujemo da će 23. rujna u potpunosti biti kompletirana dokumentacija potrebna za ishođenje uporabne dozvole", kazao je Nikola Grgurić te nastavio: - "Grad je time u potpunosti izvršio sve svoje obveze koje je imao vezano uz projektantske, nadzorne i građevinske radove. Prikupili smo svu potrebnu dokumentaciju, i evo, s novcima svojih sugrađana, dali smo na besplatno upravljanje kompletno opremljenu zgradu Županijskom domu na Krku „Mali Kartec“. Ja se nadam da više nikakvih zapreka nema da se tijekom listopada Dom otvori."

U nastavku gradonačelnikovog odgovora doznali smo i da je proveden kompletan natječaj kako za stanare Doma, tako i za zaposlene, te da Dom potpuno spreman čeka uporabnu dozvolu i kategorizaciju od strane Županije.

 

Vezano uz Poslovnu zonu Mišnjak i tu su, prema riječima gradonačelnika, ishođenjem uporabne dozvole obveze Grada u potpunosti izvršene.

- "U ovom trenutku odvija se procjena zemljišta od strane ovlaštenih procjenitelja, po proceduri koju zakon propisuje, nakon čega slijedi objava natječaja za zainteresirane kojih još uvijek ima. Vjerujem da ćemo nakon toga imati potpuniju sliku, i da će zona ubrzo započeti s radom, te da će poduzetnici tamo moći napredovati i širiti svoje poslovanje", poručio je Grgurić.

 

Izvješće o radu gradonačelnika za prvih 6 mjeseci 2019.

Na ovoj je sjednici gradonačelnik podnio i Izvješće o svojem radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine tijekom kojeg su održane tri sjednice na kojima su obrađene ukupno 23 točke dnevnog reda, a gradonačelnik je bio predlagatelj svih točaka.

Primjerice, na XIII. sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj krajem siječnja, donesena je Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, Odluka o komunalnom doprinosu te Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak, dok je na XIV.. sjednici, krajem ožujka, pored ostalog, donijeta Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Raba, Sporazum o zajedničkom financiranju i korištenju odlagališta Sorinj, te Odluka o davanju prostora Doma za starije Domu za starije "Mali Kartec" iz Krka, za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi (doma za starije osobe) bez naknade, a na XV. sjednici održanoj 10. lipnja ove godine donijeta je Odluka o planu mreže dječjih vrtića na području Grada Raba.

Grad Rab je donosio i odluke bez sudjelovanja Gradskog vijeća, a jedna od njih je na primjer odluka kojom Grad sufinancira pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama, za sva domaćinstva koja nisu priključena na sustav javne odvodnje. Od većih projekata u izvješću se spominju i energetska obnova 4 školskih zgrada područnih škola kao i zgrade Kajak kluba na Škveru. Zaključen je i ugovor o izgradnji i uređenju groblja u Supetarskoj Dragi, gdje su i započeli radovi. Nastavljeni su radovi na odlagalištu otpada Sorinj, kao i radovi na završetku Poslovne zone Mišnjak. Zaključeni su ugovori za izradu strategije ukupnog razvitka Grada Raba, donijeta strategija razvoja turizma Grada Raba, te je odrađeno i puno manjih komunalnih zahvata, uz realizaciju brojnih društvenih i kulturnih događaja i manifestacija. – navodi se u Izvješću.

 

Inicijativa Šumarskog fakulteta - dobrobit ili rizik?

U preostalom dijelu sjednice svi prijedlozi su u konačnici usvojeni, a većina vremena na 17. sjednici provedena je u diskusiji vezanoj uz 2. i 3. točku dnevnoga reda koje su se odnosile na Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Raba te Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja 1 Rab, Palit, Banjol .

Prvi prijedlog se odnosi na područje šume Dundo, a pokrenut je na inicijativu Šumarskoga fakulteta radi uspostave Centra izvrsnosti za šumske eko sustave Mediterana dok se drugi odnosi na urbanističko planiranje vezano uz izgradnju novoga hotela na mjestu nekadašnjeg hotela Istra.

Glavne primjedbe vijećnika iz redova oporbe, za oba prijedloga, odnosile su se na nedostatnu količinu informacija, u smislu projektne dokumentacije ili arhitektonskih rješenja, temeljem kojih bi mogli dati potporu ovim prijedlozima kao i na podatak da će se, ukoliko izostanu financiranja iz drugih izvora,, izmjene navedenih urbanističkih planova financirati iz Gradskog proračuna, što je vrlo vjerojatno. Specifično vezano za urbanističko planiranje na području šume Dundovo vijećnici Nenad Debelić i Luka Grgurić izrazili su zabrinutost razmjerima moguće izgradnje na tom prostoru kao i o eventualnoj budućoj komercijalnoj namjeni, uz napomenu da su radovi na dopremi električne energije već u tijeku, te uz postavljanje pitanja o tome tko te radove financira.

 

Gradonačelnik Raba Nikola Grgurić podsjetio je da je ovaj Prijedlog Odluke, prema zakonskim odredbama, dobio pozitivno mišljenje javnopravnih institucija, a sukladno posebnim zakonima koji uređuju zaštitu okoliša i prirode. Također je pojasnio je da se na ovoj razini ne donosi izmijenjeni prostorni plan već odluka o početku izmjene prostornoga plana. Što se tiče ostalih pitanja gradonačelnik je izrazio vlastito pozitivno mišljenje o uspostavi centra izvrsnosti na našem otoku u kojem vidi priliku da Grad Rab da svoju potporu kvalitetnom obrazovanju, te istovremeno promovira prirodne vrednote otoka Raba na akademskoj razini.

Što se tiče djelatnosti odnosno namjene čestica i prostora, gradonačelnik je naveo da tu nema prostora bojazni jer je to definirano prostornim planom, neupitno je i ne mijenja se.

- „Za realizaciju ovog europskog projekta potrebno je promijeniti prostorni plan ukoliko vi to podržite, na način da se tamo zamišlja jedan dio smještaja za studente, prostori za učioničnu i terensku nastavu, prostori za centar izvrsnosti koji u ovim gabaritima nikako ne može biti realiziran“, rekao je gradonačelnik Grgurić.

Što se pak tiče investiranja Grada Raba u taj projekt, gradonačelnik je izrazio svoju potporu da se izmjene prostornoga plana financiraju iz gradskoga budžeta, ali je također istaknuo da se nikakav novac ne ulaže u izgradnju zgrada ili infrastrukture. Radove na dovodu električne energije financira Šumarski fakultet, a dodatna velika dobrobit tih radova je što je u suradnji s njima dogovoreno i izvodi se izmjena vodovoda do zaseoka Kurelići, te postavljanje suhog hidrantskog voda sa više od 20 priključaka za potrebe našeg DVD-a, što je od neprocjenjive potencijalne vrijednosti za slučaj neželjenih događaja.

- „Za projekt suhog hidrantskog voda smo od Hrvatskih šuma dobili 400.000 kuna, a za projekt izmjene vodovoda za naselje Kurelići smo dobili oko 900.000 kuna i još sljedeće godine očekujemo još oko 200 – 300 tisuća kuna kako bi se zatvorila financijska konstrukcija“, navodi Grgurić.

 

Vezano za problematiku urbanističkog planiranja oko gradnje novog hotela na mjestu srušenog hotela Istre, gradonačelnik je naveo da su izmjene potrebne da bi se spriječio pristup hotelu automobilima kroz ulicu Jurja Barakovića, već da se on rješava direktnim pristupom sa šetališta Markantuna de Dominisa, dakle na isti način kao što je to riješeno za hotel Internacional ili Arbianu. Naveo je također da pristupna cesta neće ići kroz park te da prema mišljenju relevantnih institucija ovo rješenje nema negativan utjecaj na prirodu i okoliš.

- „Našim poslovnim planom koji je dobio suglasnost javnopravnih tijela definirana je izgradivost, iskoristivost, visine i sve ostalo. To se ovim izmjenama UPU-a 1 ne mijenja. Također je važno reći da su u javnopravna tijela koja daju suglasnost uključeni i konzervatori, koji su također uključeni u našu novu Odluku o komunalnom redu koja regulira bankomate u staroj jezgri grada“ – naglasio je Grgurić.

 

Paušal iznajmljivačima ostaje isti

Na sjednici je s većinom glasova za i jednim suzdržanim glasom usvojen Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu prema kojemu se definiraju točni nazivi, dok visina paušalnog iznosa ostaje ista. Oporbeni vijećnik Luka Grgurić izrazio je svoje mišljenje da bi, s obzirom na potrebna ulaganja u izgradnju, obnovu i održavanje komunalne strukture ti iznosi trebali biti viši.

 

Sjednica je završila jednoglasnim usvajanjem prijedloga imenovanja Lidije Domijan Šipovac, prof. ravnateljicom Gradske knjižnice Rab na mandat od četiri godine, temeljem zadovoljavanja svih uvjeta natječaja, a prema ocjeni Komisije za izbor imenovanja u sastavu: Slobodan Frankić, Vesna Beg, Lorena Gvačić i Kristijan Fafanđel.

Pročitano 2040 puta