logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

Petak, 19 Travanj 2019 22:26

Predstavljen novi sustav gospodarenja otpadom na području Grada Raba

Autor:
Ocijeni sadržaj
(2 glasa/-ova)
Predstavljen novi sustav gospodarenja otpadom na području Grada Raba Foto: Jelena Hodak

U srijedu, 17. travnja u Kinu Rab održana je prezentacija novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Raba. Program su predstavili zamjenik gradonačelnika Denis Deželjin, direktor komunalne tvrtke Dundovo d.o.o. Mladen Kuparić, a u konačnu diskusiju uključio se i gradonačelnik Grada Raba Nikola Grgurić.

 

Premda ova za Rabljane doista važna tema u ovom trenutku nosi puno otvorenih pitanja, nažalost odaziv građana Raba bio je ovaj puta porazno malen.

 

Zamjenik gradonačelnika Denis Deželjin ukratko je predstavio novine u gospodarenju otpadom Grada Raba koje je usklađeno s aktualnom zakonskom regulativom Republike Hrvatske i Grada Raba te su odnedavno započela i ulaganja u uređenje i osuvremenjivanje ovoga sustava. Za sada je izvršena prva faza, te je prošle godine dovršena pretovarna stanica na Sorinju odakle se otpad odvozi na Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Tu uslugu plaćamo 470 kn po toni zbrinjavanja otpada. Taj projekt zajednički financiraju Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Općina Lopar i Grad Rab.

 

Počinje izgradnja reciklažnog dvorišta

Sljedeće u planu su izgradnja reciklažnog dvorišta, sanacija odlagališta Sorinj i izgradnja sortirnice. Za izgradnju reciklažnog dvorišta već je zaključen ugovor sa Fondom i Ministarstvom kao i ugovor s odabranim izvođačem radova te bi radovi trebali započeti već sljedećeg tjedna. Vrijednost ove investicije je 1.800.000 kn od čega se 85% financira iz sredstava europskih fondova, odnosno Operativnog plana Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Na jednak način bi se trebale financirati i ostale investicije, te se i one prijavljuju ili će se prijaviti na relevantne natječaje. Sanacija odlagališta Sorinj, odnosno njegovih oko 25.000 m2, što je najveći dio odlagališta, je kao projekt prijavljena na prošlogodišnji natječaj, te se trenutno očekuje ocjena projektnog prijedloga. Ukoliko bi bila pozitivna, aktivnosti na tom planu bi mogle započeti već krajem ove godine.

Za izgradnju sortirnice izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola, a otvaranje natječaja u okviru Operativnog plana Konkurentnost i kohezija najavljeno je za 31. svibnja.

 

Obračun cijene za domaćinstva i male iznajmljivače

Novosti u gospodarenju otpadom donose i novi način obračuna usluga koji je usklađen s novim zakonskim propisima. Odvoz na Marišćinu najviše je utjecao na poskupljenje komunalne usluge. Ukupnu cijenu po novom obračunavanju čine fiksni (cijena obvezne minimalne javne usluge) i varijabilni dio (cijena volumena otpada + ugovorna kazna).

Novi obračun cijena usluge za količinu predanog otpada obračunava se umnoškom jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika izraženog u kunama (0,08 kn/l), broja pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji, te udjela korisnika usluge u korištenju spremnika. Cijena obvezne minimalne javne usluge (CMJU) iznosi umnožak 66 kn sa koeficijentom broja članova kućanstva, počevši od 0,8 za do dva člana, plus 0,1 za svakog dodatnog člana, do koeficijenta 1,6 za 10 i više članova.

Za male iznajmljivače tijekom tri ljetna mjeseca (lipanj, srpanj, kolovoz) tom se koeficijentu pridodaje i koeficijent od 0,35 po ležaju, odnosno 23,10 kn po jednom kategoriziranom ležaju. Sve navedeno cijene su bez PDV-a.

 

Prema predstavljenim simulacijama za četveročlano domaćinstvo sa spremnikom od 120 litara uz dva puta mjesečno pražnjenje (24 puta godišnje) poskupljenje za obitelji koje odvajaju otpad iznosilo bi oko 21% dok bi se za obitelji koje otpad ne odvajaju ono moglo popeti i do 71% (68 pražnjenja godišnje). Ukoliko bi se ta obitelj bavila iznajmljivanjem 4 ležaja, poskupljenje za prvu obitelj (27 pražnjenja) bilo bi 53%, a za drugu (54 pražnjenja) 100%.

 

Ugovorne kazne

Ugovorne kazne će se naplaćivati ukoliko je korisnik postupio protivno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Tome na primjer podliježu korisnici koji ne zaduže spremnik za otpad, za što kazna iznosi 1.000 kn., zatim oni koji su naveli pogrešne podatke u izjavi, koji nepropisno odlažu otpad, pretrpavaju spremnike ili nepravilno razvrstavaju otpad, na što će se upozoravati i stavljanjem naljepnica upozorenja na takve spremnike. U slučaju zajedničkih spremnika svi korisnici solidarno plaćaju ukupnu ugovornu kaznu.

 

Što se tiče zaduživanja spremnika odnosno kartica za one koji koriste polupodzemne spremnike, još velik broj korisnika, njih otprilike 1500, nije izvršilo tu obvezu te je direktor Dundova, g. Mladen Kuparić pozvao sve da to učine što prije.

 

Odvoz krupnog otpada

Odlaganje krupnog otpada g. Kuparić je naveo kao velik problem te je pozvao građane da za odvoz krupnog otpada pozovu Dundovo i dogovore odvoz. Obrazac zahtjeva korisnici su već dobili sa zadnjim računom, a svaki korisnik ima pravo na jedan besplatni odvoz godišnje do 3 metra kubna krupnog otpada.

 

Za selektiranje otpada korisnici mogu koristiti vreće za selektivni otpad koje se nabavljaju na blagajni Dundova ili prenamijeniti dosadašnje spremnike za koje se mogu dobiti i odgovarajuće naljepnice također u Dundovu, u Suhoj marini. Upute za razvrstavanje otpada mogu se također dobiti u Dundovu. Period tolerancije traje do 1. svibnja.

 

Daljnje razvijanje sustava

Dosadašnji rezultati odvajanja otpada ipak posljednjih godina bilježe rast. Mobilna sortirnica je rezultirala porastom selektiranog korisnog otpada od 130 tona u godinu dana. Tu su i neke novine, kao što je na primjer prikupljanje otpadnog jestivog ulja koje se može donijeti u Suhu marinu u reciklažno dvorište u bilo kakvom plastičnom spremniku (npr. PET ambalaža, kanistar i sl.). U prošloj godini već je prikupljeno 1.3 tone otpadnog jestivog ulja koje je vrijedna sirovina, a u kanalizacijskom sustavu donosi velike štete.

Nove usluge uključuju i odvojeno prikupljanje kuhinjskog otpada iz restorana (ostaci termički obrađene hrane) kao i otpadnog jestivog ulja.

 

U sortiranju otpada potrebno je dostići određene ciljane količine do 2020. a zatim do 2022. godine za plastiku i papir. Za metale su te količine skoro dostignute, a za staklo već jesu.

 

U planu je daljnje razvijanje sustava te bi uskoro oni građani koji ih još nemaju trebali dobiti i spremnike za plastiku i papir.

 

U bliskoj budućnosti novo reciklažno dvorište, sanirano odlagalište i izgrađena sortirnica na Sorinju

Govornici su u više navrata istaknuli kako je potrebno da se odgovornost za otpad sve više individualizira. Tako je zamjenik gradonačelnika Denis Deželjin naglasio da su u novi sustav gospodarenja otpadom uključeni svi: domaćinstva, gospodarstvo, komunalno društvo Dundovo kao i jedinica lokalne samouprave, te je ovaj trenutak prepoznao kao priliku da zajednički sadašnje stanje promijenimo na bolje. Gledajući u blisku budućnost, već za dvije ili tri godine Sorinj bi mogao imati novo reciklažno dvorište, sanirano odlagalište i izgrađenu sortirnicu. Da bismo to postigli važno je vrlo dobro funkcioniranje komunalnog društva, ali i suradnja svih građana i gospodarstava, zaključio je Deželjin.

 

Diskusija nakon prezentacije potrajala je više od sat vremena i ukazala da građani imaju mnoge primjedbe, pitanja i komentare. Za sva pitanja građani se mogu obratiti u Dundovo d.o.o. telefonom ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Pročitano 1380 puta
Hrvoje Hodak

Urednik web portala Rab Danas i časopisa Rapski list

www.facebook.com/rapskilist | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Contact Details

  • Mobile
    095 900 5450

seakayakcroatia