logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

Gif animacija za zapoljavanje 2000x240px

 

A ki je rekal da se kod nas na Rabu niš novoga ne dogaja? Ala šu, more bit po zimi malo manje, ali po leti da. Evo recimo, nidiri san šerval (a bit će jopet na internetu) kako je jedan napisal da se je ovoga leta na Rabu dogajalo i puno lupežarije. A niš novoga, mislin se ja, boj toga je vajk bilo i bit će. Znalo se je, recimo, krast i gostiman po plažamin, ali sve bi to bilo unako na malo, male lupežarije, ne unakove i na isti mod kakove se ono va državi dogajaju kadi se z miijuniman barata. E to se već zove krađa, oli lupežarija.

Objavljeno u Beseda po domaću
Ponedjeljak, 24 Listopad 2022 17:03

Rapski kantunić Josa Fafanđela: LIPO VRIME

Jušto se pitan ako vridi more bit potrošit dvajsetak besed za ćakulu o vrimenu? Varamente, vrime se je priko nedilje malo na drugi mod obrnulo, ali govoru oni od prognoze da to neće puno durat i da će još bit onoga lipoga babljega leta. Ali valja imit napamet kakovo je vrime bilo va ovih pasanih par, a i više šeteman. A lipo brate, da bolje ne more bit? Eto, zato jušto vridi i o lipomu vrimenu potrošit par onih besed.

Objavljeno u Beseda po domaću
Ponedjeljak, 17 Listopad 2022 20:07

Rapski kantunić Josa Fafanđela: LAMBIK

Da, bablje leto još dura. A to je, ako ćemo pravo, i pravi štajun za brat masline, a i za kuhanje mladoga vina va bačvamin. Pa makar i va oniman od gozja, misto onih nidanjih drvenih, ke su davale i onaj pravi gušt onomu našemu domaćemu črnomu vinu.

Objavljeno u Beseda po domaću

Da, da - svi smo se pomalo prestrašili da će potle leta mrzlo vrime na prešu arivat. Kalmale su one vrućine pa su se na jedan put i gosti prestrašili i utekli su doma kako opareni. Da ne rečen kako san po cesti počal kuntrivat i oni mali kamijoni ki vozu drva na Rab, a i to je jedan sinjal ki drugi štajun navišćuje.

Objavljeno u Beseda po domaću

Pisal san niki dan o našemu Malinu (Mlinici) na Rabu, ki je va zadnje vrime dosta zabolil, pa ne samo da više ne melje nego jako boluje i propada. Dabome, to su grube novitade, ali ovoga putu nećemo o grubiman nego o oniman lipiman.

Objavljeno u Beseda po domaću

Jušto na začetku od miseca zel san va ruke jedne novine, pa nutri piše veli naslov i to uvako: Potle više od 50 godin klepeće mlinica u selu Korana. A otili su reć da je tamo potle puno vrimena obnovljen najstariji mlin va Nacionalnomu parku Plitvička jezera.

Objavljeno u Beseda po domaću

Sve san se mislil oću napisat uvako, oli neću. Tobože, da je školska godina počala i da jadna dica moraju poć va školu. I nemojte se čudit zač san rekal jadna dica. A računan da su jadna zato boj ki zna kulko od njih i voli poć va školu, a drugo, celo leto su bili na slobodi, tekli su po moru i okolo po zraku, a sada jopet nutra va zatvor.

Objavljeno u Beseda po domaću

Evo, osmi misec (agušt) se je zasvin parićal i pomalo gre ća. A brate moj i neka gre, boj san se već štuhal i njega i one njigove bure i one njigove vrućine. I neka ga bude sran, boj je dodar i črški potiral ća.

Objavljeno u Beseda po domaću
Petak, 12 Kolovoz 2022 12:06

Rapski kantunić Josa Fafanđela: PJACETA

Društvo prijtelja Raba pokazalo nan je na internetu jedan lipi video o graskoj Pjaceti, uz lipu mužiku dabome, ali i uz slike (kako su oni tamo rekli) graskoga slikara Pjacete – Gašpara Bolkovića - Pika.

Objavljeno u Beseda po domaću

Škola je finila. Pa ča, škola kako škola i ča se o tomu još more govorit. Ali ni baš tako. Mali razredi pasali su va peti, a osmi razredi, oprostili su se od osnovne škole. Ali i od puno više od toga. A učitelji i učiteljice oprostili su se od još jednoga ugodnoga životnoga iskustva. I dabome, va sviman timan rastanciman bilo je veselja, ali ni se mogal sakrit ni onaj dobar del sentimenta i žalovanja. Da, ljudi smo i sve je to ljudsko.

Objavljeno u Beseda po domaću
Stranica 1 od 12