logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

Gif animacija za zapoljavanje 2000x240px

 

×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 745
Ponedjeljak, 02 Ožujak 2015 18:48

Eurofiskalomalinada

Napisao/la
Ocijeni sadržaj
(0 glasa/-ova)

Ne, nisan pošempijavil, a nisan još ni munjen, ni klavrn. Tobože, boj da san ovo zgora unakov naslov nabandal. Ne, nego neka se ova ćakula jušto tako i zove. Pričezo tako: eurofiskalomalinijada. Oštija, od kad smo va Evropu zakoračili, još više se lovimo svakojakih mudernih, a najviše tujih besed. Va kompjuterima pugotovo, tamo je puna kapa tujega zajika. A dodar smo, ma odavna već, i sve nove firme krstili po tuju, a da ne govorin kako i dici dilimo tuja imena. Ni više ni Pera, ni Mata, ni Frana. Sada su samo Kristijani, Noe i Sebastijani. I eto, kada je već tako, a tako i je, unda i ja iman pravo zmislit, a baren jednu, novu i mudernu besedu. I evo van je: eurofiskalomalinijada. A vi lipo čitajte ovu ćakulu do kanate pa ćete i sami šervat ča ta beseda zapravo pristavlja. A ja ću van to i reć – pristavlja, brate, ono ča van sve danas oću povidat.

A znate kako se je sve to začalo? A evo, na vi mod. Šetemanu oli dvi potle Petrove, arival je zvečera doma od Austrije jedan moj sused, a i prijatelj, dabome. Tobože, da se malo va svomu kraju rekupera. I vreda un mene pita:
– Ćo, a jesu ča rodili ove godine vrdaći, oli slive?

– A jok – govorin mu ja – Ča se toga tiče, nećeš se oslastit. Slaba godina.
Kad već prvog jutra, dočim san šal s kuće van, evo ti njega, šeće un po vrtlu i kolo kuće i nosi niki šćapić va rukah. I vidin ja ka ura je. Čini un inšpekciju kolo svakog stabla od vrdaća oli svake slive ča su se kolo kuć sami nasadili.
– A jesi koga šerval? – pitan ga ja.
– E, neka znaš da jesan – govori mi un veselo. – Tri, oli četiri san već našal. Bože moj, ma ča san ih zgušta pojl!
I samo ča mi je to rekal, evo ga, jopet je veselo skočil.
– Oho, evo ga, šerval san još jednoga, ma gori visoko, na vrhu!
– A pusti ga – govorin mu ja – pa ćeš se i zutra malo osladit.
– Kako ne! – skoči un na to – do zutra će ju njega prije mene nać kos oli sraka. Da, da, a ča misliš da će ga meni pustit. Vrag se vara!
I zateče se un zada kuće, gre nazad i nosi va rukah jednu dugu prutenicu od trstike. I dabome, onaj lipi, unako napol zreli vrdać, našal se je vreda doli na zemlji. Otrl ga je malo kolo gać i z gušta ga je pojl, još i bržje nego ča bi to kos oli sraka učinli. A ja, kada san slikal na ki modi un to zgušta ide, nisan mogal od manjega nego mu govorin:
– Kako vidiš, vrdaći ni, ali znaš ti ča je ove godine dobro rodilo?
– A ča to? – skoči un veselo.
– Ona naša stara smokva petrovka. Znaš ona doli va Kavrli. Svake godine rodi, a već je z dobre mere starija od nas.
– O bravo! – govori na to un – šćeto san se i njih zaželil.
Kad potle jedno manje od ure, šervivan ja njega gori na našiman dvoriman, nosi un dvi one vele petrovke varukah. Tare se po drobu i govori mi:
– Ajme meni, ma ča san z gušta pojil tri zaredon unako friške od stabla!
– Neka si – govorin mu ja na to – niman ja niš kuntra toga!
A unda ga svitujen kako bi sada bilo lipo da, potle tih smokav, popije baren jednoga, ako ne i dva, bićirina rakije, boj da smokva zna drob na tanku stolicu obrnut.
– A ne – skoči un na to – ja rakiju odavna već ne pijen.
E, ali već drugi dan zjutra govori un meni:
– Ćo, imil si pravo! Neka znaš da san tribal, pa makar i na silu, baren jednu rakiju popit.
Dabome, a ja san se vreda latil smijat, boj već znan ka ura je. Latila ga je trčkalica, a ča drugo. I je, boj malo-malo pa biži un na prešu va kundot.
– Ča je? – pitan ga ja – Ki vrag se je dogodil?
– Hm, a viš ča je – govori un meni – smokve činu svoj posal. Ali ne, neću je više ni kušat.
A ja mu na to govorin kako mi je jušto drago i da ću ja tiron sada evo poć baren dvi unako na friško ogulit. Ali potle rakijica, a nego. Ča ni bolje tako, nego svako tuliko teć na kundot i budande, ne samo kalivat, nego i prominjevat.

{vsig}/columns/beseda_po_domacu/eurofiskalomalinada{/vsig} {vsig_c}0|01.jpg|Mlinica{/vsig_c}{vsig_c}0|02.jpg{/vsig_c} 

Ben, ma za ovu moju ćakulu od smokav krivi su dva, a ne jedan čovik. Prvi je moj sused, a drugi, a ki drugo nego Slavko Linić i njigove fiskalne kase. Ovih pasanih dan imil san navar ča se ono sve po pijacamin dogaja po celoj državi. A ljudi se bunu i štrajkaju na sve bande. Nećeju fiskalnu kasu, ni na pijaci, ni na peškariji. Sve ja to pomalo iman navar, pa i študijan ča bi na to rekal, boj ne bi se otil zaletit pa na bilo ki mod dušu grišit. Ako ćemo pravo, z jedne bande, sve mislin kako reda i triba učint, a z druge, jopet kako da mi se pari da oni na pijaci isto imaju pravo. Ali ne more se tako visit ni vamo ni tamo, nego se za jedno čovik mora opridilit. A budući da ja vajk užan bit na strani slabijega, ja san se ovoga puta rinul na bandu onih ča se bunu. Virovali oli ne, ali na tu bandu su me rinule jušto one smokve petrovke. A znate zač? Zato boj san se domislil moje matere. Ona oli otac znali bi jutro za rana nabrat punu kuneštru tih ranih smokav, pa š njiman pomalo grad, pješke na onu prijašnju staru pijacu, va hladu od murav, šoto Bobotin. Smokve bi prodala i doma bi va istoj kuneštri donesla malu provištu od potribe: malo pašte, cukara, soli, kilo muke, kilo skardinak, a šemprije, za nas dicu, i pol one slake črljene angurije.

I sada se ja pitan; a ča ne bi i danas bilo tako? Na ki mod bi moja mat šla na pijacu ako bi morala sobon fiskalnu kasu nosit? A kada je već i prodala smokve bez kase, kuliko je ona z otin državu osiromašila? Propijo niš! A pijaca je vajk bila va svoj onoj domaćoj lipoti, va koj bi i dan-danas tribala bit. Bila su to lipa starinska vrimena, jednako kada bi se friške smokve prodavale, kako i unda kada bi Ante Boljfar i one svoje suhe Kicariman prodaval. Oni bi došli Kampor s boršamin za suhe smokve kupit, a Ante bi se po njigovu nasmijal, pa bi ih pital: „A kadi su van pile i sikire?“

Da, pijaca bi i dan-danas morala bit slika domaćega života. A veli i mali šverc? E to je drugi par postolov. To triba stavit na red. A uz koneštru smokav, fiskalnu kasu je, brate, grubo i za vit...

A sada, evo i štorije ka čini treći del va onoj besedi, va naslovu od ovih ćakul.

Inšoma, na našu velu sriću, arivala su vrimena kada na svakomu kantunu moremo kupit lipoga beloga brašna, oli muke, kako to po domaću rečemo. A kruha da se ne govori. Zato se, kuliko moren šervat, i jesmo zgoluzali, pa sada i prebiremo ki ćemo kruh kupit. Te beloga, te črnoga, polubeloga, oli onoga ča ima svakojako zrnje po sebi. Ben, ma prije, va ona stara vrimena, ni bilo tako. Ni bilo ni kruha ni muke, nego su ljudi po poljiman sadili šenicu i frmentun pa se je to zrnje najviše mlilo doma, na one domaće žrna. Žrna je imila svaka kuća i bez njih ni bilo ni kruha ni pogače. Zato je i bila vela muka kada bi one nesriće od ljudi za vrime rata stavljali ljudiman na žrna lokoti i pečati. A to je isto kako kada bi danas kismamnjak od čovika sve pekare redon zalokotal.

Inšoma, ali ja oću reć jednu drugu stvar. Mi smo na Rabu na velu sriću imili ne samo žrna, nego i jedan malin. I to na vodu. Va gornjemu delu od Drage i dan-danas stoji na mestu taj naš malin, a zada njega zvire voda i teče va more. A tu vodu, ku smo dugo vrimena i pili, prozvali su Mlinica. A po tomu malinu, dabome. Malin je to ki tamo stoji, govoru još od rimskoga vrimena, i ki je mlil, ne samo unda, nego i va naše vrime. Zato je to spomenik prve klase, ne samo na Rabu, nego i va Evropi ka je jušto kod nas ovih dan arivala. Malin je zato sedandesetih oli osandesetih godin i bil vas na novo uređen i ja san svojiman očiman gledal kako je mlil i sipal van onu lipu beložutu muku od frmentuna.

A danas, nažalost, sve mi se pari da bi taj vridni stari malin već ovoga leta mogal bit, ne veli spomenik, nego jedan veli, veli kundot.

Nećete verovat, ali to nisan doznal po našemu čoviku, nego po tujemu. Po Švabu, kako mi to rečemo. Eto, vidite na ki mod se vrimena obrnjuju. Prije su nan Švabi i Talijani malini i žrna zaklapali, a danas više vodu računa o njiman nego mi sami.

Inšoma, povidali su mi ovoga leta ti gosti kako su bili obać tu našu Mlinicu i na velo da su se čudili ča se to dogaja. Ono velo kolo da se je zasvin raspalo, vrata od kućice su širon otvorena, a nutri da je sve puno šporkice, zemljine i meltače od krova. A unda ja njih pitan: „Ma dobro, recite vi meni, kako vi znate da mi na Rabu imamo taj stari malin?“ A oni mi govoru kako znaju zato boj da su oni to vidili va našiman prospektiman od turizma. I ne samo to, nego da su oni ove zime bili i na jednomu našemu turističkom sajmu va Njemačkoj pa da su na našemu prospektu šervali, ne samo da mi taj malin imamo, nego da se i dan-danas more na licu mesta vit kako un i radi. Tobože, kako melje. A meni unda ni bilo druge nego san se pomalo počal od srama črljenit. I vreda mi je došla hotada da već zutra iden Grad kupit jedan veli lokot pa beren vrata na malinu zalokotat. Da se baren, kako san već rekal, ovoga leta naš veli spomenik ne pretvori va još veći javni kundot.

Boj ni, brate, lipo kada pljucaš po onomu ki te je dugo, dugo vrimena s kruhon hranil. 

A jadna moja pokojna baba Dumika znala bi reć kako je va svomu diteskomu vrimenu tuliku glad provivala da se je svaka mrvica od kruha do neba poštivala.

„Pametin“, rekla bi namin dici, „kada bi mi jili komadić suhoga kruha, znalo se dogodit da jedna mala mrvica pade z naših ruk šoto, na kokošje govno. Mi bi se unda čušli, s prstićiman bi tu mrvicu škapulali, pa š njan drito va usta.“ 

A jeste sada razumili ča je to eurofiskalomalinijada? Ala da niste? Ma, baš ću se ja još i zato pojidat. Ala lipo bog, odoh ja po lokot.

 

Pročitano 2656 puta

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 RAT1 600

seakayakcroatia

 

BANNER350 BarbaSIME1