logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

OLUJIC 1400X179

 

Subota, 24 Srpanj 2021 17:20

Rapski kantunić Josa Fafanđela: SVAKI NA SVOJ MOD

Napisao/la Josip Fafanđel
Ocijeni sadržaj
(1 glas)
Rapski kantunić Josa Fafanđela: SVAKI NA SVOJ MOD Iz fotografske ostavštine Miroslava Maroevića (arhiva Josipa Andrića)

Gren ovih dan van na dvor kad čujen kako sused nikoga vraga njurga.. Ma ne kroz nos, nego šćeto jako da se more čut.

 

- Ča je, ki vrag se je dogodil? - pitan ga ja.

- Ma vidiš ti ovo, javi se un, kopan, sadin, zalivan i gladin na svaki modi, a ne moren pravi pomidor zgojit, a kukumari mi rastu kako da su va nikomu velomu strahu.

- E, a mogal si se domislit, govorin mu ja, pa posadit indijsku konoplju. Ona ti bolje raste kod nas na Rabu.

- Aha, nato će un, vidin da si i ti ono pročital. Ma jesi vidil, mladići ne po vrtlu hatigat z verduron, nego sadit drogu. Ma kuliko san šerval i jedno i drugo in je preselo. Drogu su in deštrigali, a oni su zvaršili va pržunu. A ja ću isto baren ki pomidor škapulat.

 

Inšoma, ta ćakula o pomidorima me je unda prehitila va nidanja stara vrimena kada san još bil mladi diško i kada su moj otac i mat sadili pomidori ne samo za poist nego i za prodat. Gradu na pijaci, a više puti i va Senju, oli bi šli s kakovin trabakulon i na ričku pijacu. A pomidori su rodili veli kako šake makar i ni bilo vode za polivat kako ovo danas. A da na rečen da ki je vrag i mislil i znal za tu nesritnu indijsku konoplju. Pametin i ja kako bi se na tovariman peljale kašete pomidori do prve bracere va Drazi na mulu. To su bile težačke zarade za preživit još i prvije od onoga drugoga rata, va ono vrime od nidanje stare Jugoslavije kada se je i takovo trgovanje moralo sakrivat od nidanjih poreznikov ki su se zvali financi. Pugotovo va Riki kada bi bracera koštala va Mrtvomu kanalu, a financi bi vreda arivali da se globi ono ča se po oniman zakoniman moralo i globit. A naši Rabljani su va tomu vrimenu najviše imili i dobroga vina pa bi se i to peljalo na prodaju va Riku. Ali bilo je mudro i vino sakrit na brodu da se ča manje poreza plati.

 

I jušto mi ovih dan jedan povida kako je niki naš domaći čovik vozil va riku na prodaju bačvicu vina. Puten bi na brodu un i žena sve to vino pretočili va dumijane da je laglje nosit, a laglje bi se mogla unda i ka dumijana od financa sakrit. Koštali su oni va Mrtvomu kanalu i evo ti vreda jednoga mladoga financa kod njih. A un i žena su se još po putu dogovorili da će ona financa vreda pozvat kosebe na brod nutra pod provu, da će ga ponudit žmuljan dobroga vina, a i dat će mu komad domaćega sira za zagrist. A za to vrime dokli ona njega časti šoto pod provu da će un ponest dumijane na kraj i sakrit ih va prvomu portunu.

 

I pozvala je ona financa nutra pod provu, a un mlad, pa kad ženska zove šoto a muža ni blizu, a Bože moj, ne more bit nego ono ča muški i ženska znaju čint. I zatakal je un nju na vriće i lancuni, a ona je jadna tobože morala mučat, a baren dokli muž vino sakrije. Ponesal je muž dumijane van, pa se torniva i pita ozgora ženu: A je čovik zadovoljan, jesi ga dobro počastila? A ona da mu ozdola odgovara:

- A je lipi moj je, zadovoljan je. Ča ne čuješ kako mljašće...!!!

 

Joso Fafanđel za Kantunić, 23.07.2021.

Pročitano 850 puta

 

 RAT1 600

seakayakcroatia

 

BANNER350 BarbaSIME1