logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

OLUJIC 1400X179

 

Utorak, 14 Ožujak 2017 13:01

Održana 76. izborno-izvještajna sjednica Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab

Autor:
Ocijeni sadržaj
(1 glas)
Održana 76. izborno-izvještajna sjednica Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab Foto: Hrvoje Hodak

Dana 11. ožujka 2017. održana je 76. izborno-izvještajna sjednica Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab. Na sjednici su usvojeni Poslovnik o radu Skupštine, Izvještaj o radu za 2016., Financijski izvještaj za 2016. godinu.

U spomenutim izvještajima usvojenima na sjednici Skupštine DVD-a Rab između ostalog se navodi da je vatrogasna postrojba DVD-a Rab u 2016. godini odradila je 371 intervenciju. Na navedenim intervencijama je sveukupno sudjelovalo 1002 vatrogasca sa 387 vatrogasnih vozila. U prosjeku, intervencije bi rješavale dežurne grupe sa do 3 člana posade i jednim vozilom na izlazu. Ukupno je odrađeno 1218 radnih sati, odnosno u prosjeku 3 radna sata po intervenciji. To nas dovodi do zaključka kako su gotovo sve intervencije odrađene unutar 60 minuta od poziva

I) POŽARNE INTERVENCIJE

Zabilježeno je:

 • 1 požar dimovodnog kanala
 • 2 požara stambenih objekata
 • 1 požar trgovine
 • 1 požar hotela
 • 2 požara na prometnim sredstvima
 • 21 požar otvornog prostora
 • 1 požar na postrojenju HEP-a (požar dalekovoda)

II) TEHNIČKE INTERVENCIJE

Od tehničkih intervencija odrađeno je

a) intervencije na građevinama:

 • 2 otvaranja stana
 • 11 spašavanja na poziv hitne medicinske pomoći 
 • 5 ispumpavanja objekata

b) intervencije na otvorenom prostoru

 • 1 uklanjanje prepreka (uklanjanje otpalih grana sa stabla i/ili cijelog srušenog stabla)
 • 6 ostalih tehničke intervencije na otvorenom, a odnose se na ispiranje javnih prometnica nakon određenih građevinskih radova kada bi na prometnici ostalo blato koje ugrožava sigurnost cestovnog prometa.

c) intervencije u prometu

 • 4 intervencije u cestovnom prometu (2 na izvlačenju ukliještenih osoba te dvije na ispiranju krvi sa prometnice)
 • 2 intervencije u pomorskom prometu (odnose se na spašavanje plovila prilikom prodora mora)

d) akcidenti

 • odnose se na 3 intervencije propuštanja plina iz plinskih boca

III) OSTALE INTERVENCIJE

Pod ostalim intervencijama zabilježeno je:

 • 7 intervencija bez učešća, a odnose se na izlaske po uočenom dimu videonadzorom u ljetnim mjesecima kada je zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru. Intervencije su imale za cilj spriječiti daljnje loženje, a time i dovođenje do mogućeg požara, upozoravanje počinitelja na zabranu loženja te edukaciju stanovništva i podizanje razine svijesti i isto je dio redovne djelatnosti zaštite od požara koju provodi DVD Rab.
 • 107 izlaska na interventni helidrom Kampor zbog osiguranja sletno-uzletnih aktivnosti prilikom hitnih medicinskih letova helikoptera HRZ PZO.
 • 192 prijevoza vode (isto se naplaćuje)
 • 1 intervencija na izvidu
 • 1 intervencija osiguranja

Sekcija Limene glazbe DVD-a Rab u 2016. održala je:

 • KONCERATA - 6
 • OSTALI NASTUPI - 11
 • POGREBA - 1
 • ZAJEDNIČKE PROBE - 51
 • SASTANCI VODITELJSTVA - 6

Prisutnost članova:

 • koncerti - 90%
 • ostali nastupi - 70%
 • zajedničke probe - 55%

- "Vatrogasnoj postrojbi najveći je problem skučen i neadekvatan prostor koji nas sputava kako u održavanju intervencijske spremnosti, tako i u nabavci nove tehnike, a koju nalažu Procjena i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba, nabavka osobne zaštitne opreme i termokamere. Čelnici gradske uprave za sada nisu pokazali razumijevanje da se pristupi rješavanju navedene problematike."

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ:

IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA RAB ZA 2016. GODINU

PRIHODI

 • PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA: 535.352,91
 • PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA: 113.474,00
 • PRIHODI OD OSIGURANJA I DOPRINOSA: 32.363,61 (Zakonom propisana obveza)
 • OSTALI PRIHODI (stanarine): 6.497,20
 • PRIHODI OD KAMATA: 86,43
 • OSTALI PRIHODI: 19.200,00
 • SVEUKUPNO PRIHODI: 706.974,15

RASHODI

1. IZDACI ZA ZAPOSLENE: 378.011,54

2. MATERIJALNI IZDACI: 

 • materijal za tekuće i investicijsko održavanje: 12.845,66
 • materijal za servisiranje aparata: 10.909,93
 • utrošena energija (struja, gorivo): 48.612,76
 • izdaci za radna i službena odjela: 44.378,75 
 • izdaci sitnog inventara i autogume: 3.476,48
 • ostali materijalni troškovi (vijenci, slike, pokloni i dr.): 455,80 

3. IZDACI ZA USLUGE

 • tekućeg i investicijskog održavanja opreme: 43.885,48 
 • dnevnice i putni troškovi, seminari i dr., liter.: 7.129,00
 • usluge za komunikacije i poštanski tr.: 13.391,59
 • komunalne usluge: 4.350,87 
 • usluge tehničkog i registracije vozila: 10.524,64 
 • usluge premija osiguranja ljudi i vozila: 49.181,03
 • odvjetničke usluge i pristojbe: 19.509,15 
 • usluge platnog prometa: 5.350,90
 • usluge liječničkog pregleda: 7.202,50
 • članarine i donacije, tv pretplata i dr.: 6.785,30

4. OSTALI IZDACI POSLOVANJA

 • izdaci skupštine, akcije i druženja: 75.344,21
 • izdaci dežurstva i izlaska na helidrom: 41.512,91
 • izdaci za godišnju završnu vježbu: 55.797,06 
 • ostali nespomenuti rashodi: 275,00

5. AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTAVA: 62.483,36 

SVEUKUPNO RASHODI: 901.413,92


Manjak prihoda nad rashoda za DVD Rab iznosi 194.439,77 kune i pokriti će se viškom prihoda iz prethodnih godina.

LIMENA GLAZBA

 • PRIHODI: 110.651,82
 • RASHODI: 67.637,78
 • VIŠAK: 43.014,04

Višak prihoda Sekcije Limene glazbe iznosi 43.014,04 kuna i prenosi se u slijedeću godinu za redovno poslovanje.

REKAPITULACIJA

 • PRIHODI: 817.626,00
 • RASHODI: 969.051,70
 • MANJAK PRIHODA: 151.425,73

Skupština je usvojila izvještaj Nadzornog odbora kojim je utvrđeno kako je financijsko poslovanje vođeno uredno i u skladu sa zakonskim propisima. Potom su uslijedili izbori.

Izborni dio sjednice

Nakon provedenih izbora Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab izabrala je

 • PREDSJEDNIK: Tomislav Presečki
 • ZAMJENIK PREDSJEDNIKA: Boris Stojnšek
 • ZAPOVJEDNIK: Milivoj Ličina, mag.ing.mech.
 • ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA: Željko Puljar Matić

UPRAVNI ODBOR:

 • Tomislav Presečki – predsjednik
 • Boris Stojnšek – zamjenik predsjednik
 • Dorijan Kurelić – tajnik
 • Milivoj Ličina – zapovjednik
 • Željko Puljar Matić - zamjenik zapovjednika
 • Josip Peranić – član
 • Sanjin Fafanđel – član
 • Danijel Krstinić – član
 • Josip Ćuća Žentil – član
 • Darko Habazin – član
 • Vjekoslav Bravaić – Ćilo – član

U ZAPOVJEDNIŠTVO SU IZABRANI:

 • Milivoj Ličina – zapovjednik
 • Željko Puljar Matić- zamjenik zapovjednika
 • Ivan Matahlija – pomoćnik zapovjednika za operativno-tehničke poslove
 • Rade Stanisavljevič – zapovjednik I voda
 • Vjekoslav Bravaić – Ćilo - zamjenik zapovjednika I voda
 • Marko Matić – zapovjednik II voda
 • Miljenko Vidas – zamjenik zapovjednika II voda

NADZORNI ODBOR:

 • Josip Beg – predsjednik
 • Petar Pereza – član
 • Rade Stanisavljević – član

DELEGATI U SKUPŠTINU PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE OTOKA RABA SU:

 • Tomislav Presečki –predsjednik
 • Milivoj Ličina – zapovjednik
 • Joško Vidas
 • Sanjin Fafanđel
 • Renato Montan
 • Nikola Pereza
 • Darko Habazin
 • Robert Ribarić

DELEGATI U SAVJET VATROGASNE MLADEŽI PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE:

 • Marko Matić

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika još mora potvrditi Gradonačelnik Grada Raba, a sukladno čl. 30 Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).

Po završetku izbora, dosadašnji predsjednik DVD-a Rab gosp. Josip Vidas, a koju je tu funkciju obnašao punih 58 godina u kontinuitetu proglašen je doživotnim počasnim predsjednikom DVD-a Rab.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO RAB

Pročitano 2325 puta
Rab Danas

Nezavisni portal otoka Raba - Uvijek na Vašoj strani!

Facebook stranica: www.facebook.com/rapskilist | Pošalji e-mail: rabdanas@gmail.com

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Contact Details

 • Mobile
  095 900 5450

Social Profiles

 

 RAT1 600

seakayakcroatia

 

BANNER350 BarbaSIME1