logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

Gif animacija za zapoljavanje 2000x240px

 

Subota, 24 Rujan 2022 11:18

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

Autor:
Ocijeni sadržaj
(1 glas)

U četvrtak, 22. rujna, u dvorani Zimskog kina Rab održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba. Nakon ustanovljavanja kvoruma i usvajanja predloženih 10 točaka dnevnog reda s dvije dodatne točke dopune predložene od gradonačelnika, sjednica je nastavljena aktualnim satom.

 

Na aktualnom satu postavljena su tri pitanja. Vijećnica Sara Krišković postavila je upit o statusu projekta kanalizacije u Mundanijama te je od direktora komunalnog poduzeća Vrelo d.o.o. Ivana Lušića dobila odgovor da su za sekundarnu mrežu ishođene građevinske dozvole te da je trenutno studija izvedivosti na inicijativi JASPERS (zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama, engl. Joint Assistance to Support Projects in European Regions) od koje se čeka definiranje obuhvata.

 

Vijećnik Marko Sandalić osim iskazanog nezadovoljstva medijskom pokrivenošću sjednica gradskoga vijeća također je upozorio da na javnu raspravu vezanu uz prijedlog izrade urbanističkog plana koji se odnosi na Suhu Puntu, jedan od najljepših prostora na otoku Rabu, a kojim se predviđa uređenje plaže i hotelskog kompleksa koji bi se sa 900 proširio na 2100 ležajeva, nije došao niti jedan vijećnik, te je izrazio svoju zabrinutost s obzirom da će isti trebati odlučivati o tome hoće li se takav projekt odobriti ili neće.

Vijećniku Sandaliću odgovoreno je da se članovi Vijeća uvijek upoznaju s prostornim planom i izmjenama na Vijeću te da nema prostora za iskazanu bojazan.

 

Izražavajući razumijevanje za opravdanost povećanja cijena komunalnih usluga (vodoopskrbe, odvodnje te odvoza otpada) koje je odobrio gradonačelnik, Vijećnik Damir Brusić je primijetio da vijećnici nisu dobili detaljne informacije, odnosno izračun faktora koji utječu na formiranje navedenih cijena i u kojoj mjeri, a s obzirom da je Vlada zamrznula cijene nekih izvora troškova koji su utjecali na navedeno povećanje cijena, postavio je upit o tome hoće li Grad Rab zamrznuti nedavno povećane cijene.

Gradonačelnik Grgurić je ukazao na brojne gradske odluke koje su bile usmjerene na smanjenje cijena onda kada je to bilo najteže, kao i na brojna nastojanja gradske uprave da bi se olakšalo građanima i poduzetnicima Raba uzimajući u obzir stabilnost, funkcionalnost i rad gradske uprave, te je napomenuo kako se cijene nikada nisu neopravdano podizale. U nastavku je gradonačelnik naveo je da su zahvaljujući odluci Vlade zamrznute cijene HEP-a, a da za detaljne analize i izračune vijećnicima da raspolaganju stoje direktori komunalnih poduzeća, no na vijećnikovo pitanje o zamrzavanju ostalih cijena gradonačelnik nije dao potvrdan odgovor.

 

Vijećnik Brusić je također otvorio pitanje problema i opasnosti na cesti koje nastaju u prometu zbog kamiona komunalnog poduzeća Dundovo koji odvoze otpad u najprometnijem dijelu Raba, u gradu i oko poslovnog centra Mali Palit, upravo u vrijeme kada je ondje promet najgušći, ujutro kada građani idu na posao, odnosno djeca u školu, odnosno kada putnici idu na katamaran. Brusić je upozorio na opasnost koju takva situacija može izazvati na cesti s prijedlogom da se apelira na Dundovo da prilagode prikupljanje otpada na način da se ono obavlja u vrijeme kada će kamioni minimalno metati promet, odnosno u vrijeme kada nema velikih gužvi.

Gradonačelnik Grgurić je potvrdio da postoji problem u prometu, usmjeravajući se na problematiku s katamaranom i nastojanja Grada da se katamaransko pristanište, upravo zbog rasterećenja prometa u povijesnoj jezgri grada, premjesti na Pumpurelu, navodeći kako dogovor s Lučkom upravom i Jadrolinijom još uvijek nije postignut. Međutim jasan odgovor gradonačelnika vezano za istaknutu problematiku je izostao.

U diskusiji vezanoj za katamaransko pristanište na Pumpureli raspravljalo se o trenutnoj nepripremljenosti tog prostora za zimske uvjete i prihvat većeg broja vozila koja se u tom periodu zbog vremenskih uvjeta duže zadržavaju u pristaništu, međutim i o potencijalu da se isti razviju i omoguće.

 

Nakon aktualnog sata prešlo se na 12 točaka dnevnoga reda među kojima su vijećnici primili na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine kojom prigodom se gradonačelnik zahvalio svima koji pomažu i sudjeluju u radu i funkcioniranju Grada i svih ustanova, a unatoč svim preprekama u protekle dvije godine, sadašnji rezultati rada daju optimizam i podstrek za dalje.

 

Ostvaren suficit od 2.257.082,93 kn u prvoj polovici godine

Pročelnica Upravnog odjela za financije Martina Španjol predstavila je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2022. godinu iz kojega se doznaje da su ukupni prihodi i primitci konsolidiranog proračuna u prvom polugodištu ove godine ostvareni u iznosu od 27.392.783,61 kn odnosno 42,14% godišnjeg plana, odnosno 0,81% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 25.135.700,68 kn, odnosno 40,22% tekućeg plana odnosno 0,04% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iz toga proizlazi da je ostvaren suficit u prvoj polovici godine u iznosu od 2.257.082,93 kn, a Grad Rab u prvom polugodištu nije koristio sredstva proračunske pričuve.

Na upit vijećnika Sandalića pročelnica je pojasnila stavke vezano za Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te Pomoći proračunu iz drugih proračuna navodeći kako je ukupno planirano 9 milijuna kuna svih pomoći iz drugih proračuna, i iz EU i prema proračunskim korisnicima te da su projekti u tijeku, a moraju se realizirati kako bi se povukla sredstva.

 

Sandalić je komentirao visinu sufinanciranja pomorske linije Barbat - Banjol - Rab za koju je u prvih 6 mjeseci 2022 utrošeno 83.794,18 kn, na što je gradonačelnik obrazložio kako se radi o liniji koja funkcionira tijekom cijele godine, kojom se godišnje korisiti 6.000 putnika te koja ima visok značaj za rasterećenje prometnice u samom gradu Rabu.

Prijedlog je donesen sa 7 glasova za., 2 glasa protiv i jednim suzdržanim.

 

Sa 9 glasova za i jednim suzdržanim, prihvaćen je i Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Raba kojom bi se osigurala likvidnost, praćenje projekata i priprema sljedeće sezone. Radi se o kreditu po revolving principu u iznosu od 3 mil. kuna kod PBZ banke sa fiksnom kamatnom stopom od 0,85% godišnje i uvjetom potpisivanja do 30. rujna. Korištenje kredita bi bilo po potrebi do 30.6.2023..

 

Dramatično stanje Vile Danice

Iako je jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2021. godinu, vijećnik Sandalić je iskoristio prigodu da skrene pozornost na dramatično stanje Vile Danica te visoku razinu opasnosti, osobito s obzirom na dolazak zime i nepovoljnih vremenskih uvjeta koji dovode do još većeg rizika od urušavanja ili padanja materijala na ulicu.

Iako je navedeno kako već treći put procjeniteljsko vijeće izrađuje korekciju procjene te Grad Rab ne može utjecati na proces i vrijeme izrade procjene, također su se svi složili da se radi o velikom problemu.

 

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Raba kao i Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba uz pojašnjenje da su mandati aktualnih članova važeći do dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Isto je tako prihvaćen i Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina označenih kao k.č. 1988/3 i k.č. 1988/6, k.o. Rab-Mundanije, odnosno zemljišta u sklopu škole Mundanije i okrupnjavanja tog dijela zemljišta kao i Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba kojim se stvaraju prostorno - planski preduvjeti i lokacijski uvjeti za izvršenje planiranog zahvata u prostoru - formiranja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja kapaciteta do 100 vezova na području sadašnjeg privezišta PR 11 i dijela obuhvata luke nautičkog turizma marine LN 1. Radi se o privezištu i marini u Supetarskoj Dragi gdje bi se smanjio obuhvat luke nautičkog turizma u granici koju ona zaista i obuhvaća a privezište bi se za toliko povećalo i namijenilo u luku otvorenu za javni promet u kojoj bi se onda mogli izgraditi komunalni vezovi.

 

Rapski svjetski brend se vraća kući

Također je jednoglasno prihvaćen i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni Mišnjak k.č. 802/474, 802/475 i 802/477 K.O. Barbat, kojim se prihvaća ponuda Brodogradnje Pičuljan. Tri kupljene čestice ukupne površine 17.723 m2, Brodogradnja Pičuljan koristit će u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti. Točka je prihvaćena jednoglasno i bez rasprave, a gradonačelnik je izrazio svoje zadovoljstvo prihvaćanjem ove ponude uz komentar da se svjetski brend, mislivši pritom na našeg svjetski poznatog brodograditelja Pičuljana, vraća doma. Napomenuo je da je prijedlog odluke koji je izglasan i u prošlom sazivu natječaja za prodaju poslovnih parcela u PZ Mišnjak prema pravilima odnosno uvjetima i popustima urodio plodom s obzirom da za sad 50% parcela ima svojeg zainteresiranog poduzetnika.

Pročitano 932 puta
Hrvoje Hodak

Urednik web portala Rab Danas i časopisa Rapski list

www.facebook.com/rapskilist | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Contact Details

  • Mobile
    095 900 5450

 

 RAT1 600

seakayakcroatia

 

BANNER350 BarbaSIME1